Buurthuis de Gowe

 

Activiteiten Dorpskracht en BGO en Acco:

Whatsapp Buurtpreventie

Via een Whatsapp-groep kunnen we elkaar attenderen op verdachte situaties. Aanmelden kan via Dorpskracht.Geeuwenbrug@gmail.com, onder vermelding van het 06-nummer.

Deze Whatsapp-groep wordt uitsluitend gebruikt als alarmsysteem. Andere berichten worden hier niet gedeeld.   

 

Optrommelactie

Net als enkele jaren geleden willen we graag weten wat de wensen van Geeuwenbruggers zijn. In een van de komende weken komt daarom de Optrommelactie langs! Deelname is eenvoudig: vul een of meer antwoordstrookjes in en geef de optrommel door aan de buren. Na enkele weken zijn alle trommels op hun eindbestemming en kunnen we jullie antwoorden inventariseren. Alvast bedankt voor het meedenken! 


Dwingels Eigen

Het zomernummer van Dwingels Eigen is helemaal gewijd aan de geschiedenis van Geeuwenbrug. Losse nummers zijn nog te verkrijgen: (0521) 59 27 78. Meer informatie: www.dwingelseigen.nl

Activiteiten van Dorpskracht zijn voor alle Geeuwenbruggers!

Sint in Geeuwenbrug