Buurthuis de Gowe

 
 

Accommodatiecommissie

Erik Heythekker, voorzitter tel. 59 19 86

Marijke Groenewoud, secretaresse

Ineke Dekker, penningmeester

Judith Stadman, notuliste

Jan Brouwer, inkoop en technische zaken

Nico Houwer, agendabeheerder tel. 59 28 78

Rik vd Brandhof, technische zaken tel. 59 28 80

Eric Boers, Bedrijfsleider accommodaties WMW


Adres:

Buurthuis de Gowe

Tolweg 1, 7991 TD  Geeuwenbrug

Tel. 085 - 2731436

 

Over buurthuis de Gowe in Geeuwenbrug

Agenda en reserveringen:

Nico Houwer, Agendabeheerder,

T 0521 - 59 28 78


Inkoop en technische zaken

Jan Brouwer


Welzijn MensenWerk

Weerdstraat 78,

7941 XH Meppel

T 085 - 237 14 44


Veldkamp 77,

7971 BX Havelte

T 0521 - 34 91 10


Postadres:

Postbus 191, 7940 AD Meppel

E info@welzijnmw.nl

www.welzijnmw.nl

VERENIGINGEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN

DE GOWE


Biljartclub de Poedel

Donderdag 20.30 - 24.00 u.

info bij Martin Bolhuis

0521 - 593300


Vrouwenvereniging

Iedere laatste woensdag v/d maand. Van september t/m mei


Buurtvereniging BGO

Alle indoor-activiteiten

Toneelavonden en jaarlijkse rommelmarkt.

bgo.bestuur@gmail.com


Dorpskracht Geeuwenbrug

dorpskracht.geeuwenbrug@gmail.com


Kaartclub

Iedere dinsdagmiddag van september tot mei, 14.00-17.00 u.

Iedere 2e zaterdagavond v/d maand. Info Foktje Feenstra 0521 - 591305


Toneelvereniging Geeuwenbrug e.o.

Info bij Henny Heythekker

0521 - 591986


Kinderclub

Oktober/november en april/mei, woensdagmiddag 14.00 - 16.00 u.

Info bij Zwaantje Houwer

0521 - 59 28 78


Buurtvereniging Lhee

Wim Klaassen 0521 - 57 01 77


Buurtvereniging Eemsholt

Gerjo Ballast 0593 - 52 28 28


Buurtvereniging Leggeloo


Boermarke Eemster


Boermarke LeggelooDaar kan meer dan u denkt!

Het buurthuis is eigendom van Stichting Welzijn MensenWerk (WMW).

De dagelijkse leiding is in handen van de Accommodatie-commissie. Deze commissie (die geheel uit vrijwilligers bestaat), heeft tot taak het buurthuis te exploiteren en     contact te onderhouden met Welzijn Mensenwerk en de gebruikers.